Tällä hetkellä työskentelen Kuusamon Kivisuolla. Kivisuolla metsäsaarekkeet ja suo kietoutuvat yhteen ja kallioalueet ja lampareet rytmittävät maisemaa. 
Suomen luonnonperintösäätiö omistaa noin 170 hehtaarin suuruisen Aarnivalkea-Kivisuo -nimisen suojelualueen Kivisuolta. Suojelualueen ulkopuolelta löytyy myös upeita alueita. Siellä kohtasin kuvassa näkyvän petäjävanhuksen.

I am currently working in Kivisuo, Kuusamo. Kivisuo is a large swamp area, where forest covered islets and peatlands intertwine.  Small rocky islets and ponds rhythmize the landscape. 
The Finnish Natural Heritage Foundation owns a 170-hectare Aarnivalkea-Kivisuo nature reserve in Kivisuo. There are also wonderful areas outside the reserve. There I encountered the old pine tree seen in the picture.

Back to Top