Suo parantaa, 2018 / Swamp Heals, 2018
Riitta Attila, Linda Sainio & Anu Tossavainen

Näyttely on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston tuella.
The exhibition is made with the support of Finnish Cultural Foundations regional fund, The North Ostrobothnia Regional Fund.


Suo parantaa: Laulumme, 2018 / Swamp Heals: Our Song, 2018
Riitta Attila, Linda Sainio & Anu Tossavainen

Näyttely on toteutettu Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston tuella.
The exhibition is made with the support of Finnish Cultural Foundations regional fund, The North Ostrobothnia Regional Fund.


INSTALLAATIO: Suon tuntu, 2019 / INSTALLATION: Sense of Swamp, 2019
Riitta Attila, Linda Sainio & Anu Tossavainen

Esillä erilaisissa tiloissa 2019-2020 / Displayed in various locations 2019-2020

You may also like

Back to Top